AANBOD

 • Specialistische ambulante begeleiding
 • Groepsbegeleiding
 • Training en coaching
 • Agressie regulatie training
 • Overbruggingszorg
 • Interculturele hulpverlening (etnische culturen, subculturen, straatcultuur, statushouders)
 • Onderwijsondersteuning
  De ondersteuning is volledig af te stemmen op de vraag van de school.
 • Bewegen en activeren
  Wij gebruiken sport als middel voor het behalen van doelen.

 

TOM Zorggroep biedt ondersteuning op basis van WMO (ZIN en PGB) en WLZ (CIZ). 

Ook constructies middels onderaannemersschap en maatwerk contracten zijn mogelijk waaronder IFZO trajecten. 

DOELGROEPEN

TOM Zorggroep werkt met jeugd en volwassenen die wegens diverse omstandigheden tussen wal en schip zijn beland. Cliënten die zelf niet meer weten hoe ze verbetering in het leven en/of leefpatroon kunnen aanbrengen.

Cliënten die de weg naar verbetering zoek zijn en cliënten die het vertrouwen in de hulpverlening vrijwel verloren zijn.

TOM Zorggroep is er tevens voor collega hulpverleners die niet meer in staat zijn een passende aanpak te bieden voor een specifieke casus.

De expertise van TOM Zorggroep ligt bij multiproblematiek en de LVB doelgroep. Cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking vragen om een andere, specifieke vorm van benadering en begeleiding.

De achterstand in de sociaal emotionele ontwikkeling i.c.m. een vlot uiterlijk maakt dat deze doelgroep met regelmaat word overschat. De LVB doelgroep is een doelgroep die vaak te maken heeft met multiproblematiek. Dit wil zeggen dat een cliënt problemen ervaart op diverse leefgebieden. Denk hierbij o.a. aan huisvesting, financiën, dagbesteding en geestelijke gesteldheid. De begeleiders van TOM Zorggroep kunnen op al deze gebieden ondersteunen en adviseren.

Daarnaast werkt TOMZorggroep met ex-gedetineerden en asielzoekers. Uiteraard zijn ook cliënten zonder een LVB diagnose of justitiële titel welkom bij Tom Zorggroep.  

Verder is TOM Zorggroep actief binnen de Forensische Zorg. (Ex)gedetineerden met een justitiële maatregel die ondersteuning nodig hebben om weer een onderdeel te worden van de maatschappij. 

“TOM Zorggroep maakt geen onderscheid. TOM Zorggroep zorgt ervoor dat jij je weer kunt onderscheiden”

“Ik voel me niet begrepen. De maatschappij heeft toch al een bepaald  beeld van mij dus kan ik me net zo goed daar naar gedragen”

Jeugd < 18 jaar

Jongvolwassenen 18-23 jaar

Volwassenen 18+