“Traject Op Maat, omdat iedereen uniek is”

TOM Zorggroep biedt specialistische individuele begeleiding op maat aan cliënten (jeugd en volwassenen) met multiproblematiek. TOMZorggroep denkt buiten de kaders en wijkt af van de standaard ‘schotten’ binnen de zorg. Niet de beperking, de leeftijd of het gedrag is leidend, maar de mens achter de problematiek.

In deze snel wisselende en complexe maatschappij is het voor veel mensen moeilijk zich staande te houden en de weg naar passende hulp en begeleiding te vinden. TOM Zorggroep sluit hierop aan en biedt ambulante begeleiding op maat. Door jarenlange praktijkervaring weten de medewerkers van TOM Zorggroep een goede aansluiting te vinden bij diverse (unieke) individuen en doelgroepen.

TOM Zorggroep is er voor cliënten die problemen ervaren op diverse leefgebieden en dat mét of zonder een diagnose. Een integraal zorgaanbod zonder beperkingen.

Medewerkers van TOM Zorggroep hebben daarnaast grote affiniteit met diverse (sub) culturen en zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. TOM Zorggroep is daar waar de doelgroep is. De werkwijze is outreachend, ‘straight’ , rechtvaardig, laagdrempelig, oprecht en vanuit een maatschappelijke betrokkenheid. TOM Zorggroep gelooft niet in standaard maar juist in het individu.

Jeugd < 18 jaar

Jongvolwassenen 18-23 jaar

Volwassenen 18+

Resultaatgericht

TOM Zorggroep focust zich op het behalen van resultaten en doelstellingen. Wij denken na over oplossingen en blijven niet hangen in problemen. Onze proactieve aanpak zorgt op korte termijn voor een duurzame gedragsverandering.

Betrouwbaar

TOM Zorggroep werkt accuraat, komen na wat we toezeggen of geven tijdig aan als dit niet lukt. Wij zijn open, transparant en toegankelijk voor iedereen.

Sensitief

TOM Zorggroep houd rekening met de wensen en doelen van de ander. Met oprechte interesse verdiepen wij ons in de belevingswereld van onze cliënt die centraal staat. Wij staan naast de cliënt en werken samen aan de ontwikkelingen invulling van de eigen regie.

Vernieuwend

TOM zorggroep wacht niet af en is proactief in het signaleren en benutten van mogelijkheden. Wij zijn van alle markten thuis en hebben een effectieve en vaak originele oplossing voor iedere vraagstuk. Wij zijn dienstbaar en flexibel qua werktijden en bieden op maat gesneden hulp van intake tot afsluiting.