WERKWIJZE

TOM Zorggroep biedt specialistische ambulante begeleiding op maat. Dat wil zeggen dat wij vanuit de verschillende zorg- en begeleidingsbehoeften hulpverlening bieden. TOM Zorggroep maakt gebruik van een breed multi-etnisch en multidisciplinair team bestaande uit professionals met jarenlange ervaring met diverse doelgroepen. Medewerkers van TOM Zorggroep hebben diverse culturele achtergronden waardoor de aansluiting met de doelgroep soepel verloopt. Medewerkers van TOM Zorggroep kunnen vanuit de eigen maatschappelijke positie een brug slaan naar de Nederlandse samenleving en de eisen die vanuit de samenleving aan de cliënten worden gesteld. In samenwerking met o.a. gemeentes, wijkteams, reclassering en andere partners in de zorg, investeren wij in het vroegtijdig en preventief signaleren van complexe risico’s en problematiek.

Ingezette middelen tijdens de begeleiding:

  • Organogram (netwerk)
  • Systeemgericht werken
  • Motiverende gespreksvoering
  • Sociaal Competentie Model
  • Oplossingsgericht werken

MISSIE

Iedereen heeft recht op zijn of haar (aan)deel in de maatschappij. TOM Zorggroep begeleidt cliënten naar een zo’n zelfstandig mogelijk bestaan binnen onze maatschappij. TOM Zorggroep richt zich op jeugd en (jong)volwassenen die vastlopen op diverse leefgebieden. Vanuit de leefdomeinen van de ZRM word bepaalt voor welk domein verbetering noodzakelijk is. Met aandacht en respect voor diversiteit in cultuur, geloof en levensstijl zorgen wij voor aansluiting bij diverse doelgroepen.

“Speel de hoofdrol in je eigen leven”

VISIE

De cliënt staat centraal bij TOM Zorggroep. Wij hechten waarde aan het zelfbeschikkingsrecht en de eigenwaarde van de mens. Elk individu heeft een unieke identiteit met eigen wensen en behoeften.

Onze zorgverlening is gericht op het bevorderen van de eigen regie en zelfredzaamheid. De regie ligt tijdens het traject daarom zoveel mogelijk bij de cliënt.

“Ik heb het gevoel dat er echt naar mij geluisterd word. Ik heb zelf invloed op mijn traject maar krijg ook opbouwende kritiek die ik nodig heb om verder te komen. Ik ben best zelfstandig maar samen met mijn begeleider kom ik verder “ - Cliënt (22 jr)