Jongvolwassenen 18-23 jaar

Het contact vind plaats in de eigen leefomgeving waarbij het netwerk word betrokken. Cliënt en begeleider werken samen aan de doelen welke gekoppeld zijn aan de leefdomeinen van de ZRM.

De begeleiding is gericht op de (door)ontwikkeling van vaardigheden met als doel te participeren binnen de maatschappij.

Cliënten hebben behoefte aan nabijheid, controle en perspectief (vaak op de korte termijn). Deze doelgroep is vatbaar voor gedragsverandering.

  • Complexe gedragsproblemen
  • Multiproblematiek
  • (Licht) verstandelijke beperking
  • ADHD, ODD, PDD-NOS (autisme) i.c.m. andere stoornissen.
  • Strafrechtelijke achtergrond en justitieel kader
  • Psychische of psychosociale problemen
  • GGZ problematiek
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Hechtingsproblematiek
  • Zorg mijdend gedrag