Jeugd < 18 jaar

Onze werkwijze is outreachend en zo veel mogelijk in samenwerking met het netwerk. De hulpvragen brengen we samen in kaart. We motiveren, geven inzicht en werken samen aan het toekomstbeeld. Het traject is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid. De begeleider fungeert als schakel tussen alle betrokken partijen. Tevens bieden wij de mogelijkheid tot ondersteuning op (de praktijk)school.

  • Complexe gedragsproblemen
  • Multiproblematiek
  • (Licht) verstandelijke beperking
  • ADHD, ODD, PDD-NOS (autisme) i.c.m. andere stoornissen.
  • Strafrechtelijke achtergrond en justitieel kader
  • Psychische of psychosociale problemen
  • GGZ problematiek
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Hechtingsproblematiek
  • Zorg mijdend gedrag